Pateiktos net 47 paraiškos socialinio verslo idėjų konkursui Marijampolės apskrityje

You are currently viewing Pateiktos net 47 paraiškos socialinio verslo idėjų konkursui Marijampolės apskrityje

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (VPPAR) kartu su partneriais įgyvendindami projektą, kurio tikslas spręsti socialines problemas Marijampolės apskrityje, kuriant socialinius verslus, sulaukė net 47 socialinio verslo idėjų.

Visuomenėje dažnai guvus nusistatymas, kad valstybė turėtų spręsti socialines problemas, Rūmų prezidentas džiaugiasi projekto dalyvių iniciatyva prisidėti prie socialinio poveikio Marijampolės regione:

„Suprantama, valstybė ir savivalda sprendžia daugelį socialinių problemų, tačiau verslas gali efektyviau ir lanksčiau prisitaikyti prie visuomenės ir vietos bendruomenių poreikių, suteikti reikalingų ekspertinių žinių steigiant socialines įmones. Todėl tikime, kad kartu su partneriais sėkmingai įgyvendinsime projektą, kuris padės spręsti itin aktualias visuomenės problemas“, – sako Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius.

Sulauktose socialinio verslo idėjų paraiškose dominuoja neįgaliųjų bei senyvo amžiaus asmenų integracija į socialinį gyvenimą, darbo rinką, visuomenės kūrybiškumo ugdymas, užimtumo skatinimas, nepamirštas ir visuomenės sveikatinimas, efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas. Projekto vadovė Jolanta Lapinskaitė – Vaitulionienė džiaugiasi socialinio verslo idėjų gausa: „Džiugina ir tai, kad sulauktos idėjos neapsiriboja tik Marijampolės savivaldybe, daug paraiškų sulaukta ir iš kitų Marijampolės apskrities savivaldybių. Pirmuoju etapu atrenkant paraiškas didžiausias dėmesys buvo skiriamas idėjos inovatyvumui, aiškiai pamatuojamam ir atliepiančiam vietos aktualijas socialiniam poveikiui, nepamirštas ir verslumo faktorius bei reinvestavimas, numatant ne mažiau nei 80 proc. pelno skirti socialinio poveikio didinimui.”

Projekto vykdytoją džiugina ir gautos paraiškos sprendžiančios aplinkosaugos, ekologijos problemas, taip pat antrinis žaliavų ir daiktų panaudojimas, vartotojiškumo mažinimas.

Projekto organizatoriai pirmojo vertinimo etapo metu atrinktas socialinio verslo idėjas pakvies į antrąjį projekto etapą skirtą socialinio verslo koncepcijų galutinės paraiškos parengimui, verslo plano išgryninimui, kuris bus papildomas mokymais ir individualiomis konsultacijomis. Po šio etapo išgrynintos paraiškos bus vertinamos ekspertų, verslo atstovų, VPPAR tarybos narių. Net 16 socialinių verslų bus skirtas iki 15 tūkst. eurų finansavimas verslo pradžiai.

VPPAR iniciatyva vykdoma įgyvendinant projektą „Parama socialiniam verslui Marijampolės apskrityje“ Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0016.

Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Informaciją parengė VšĮ „Atviros visuomenės forumas”