Naujo maršruto pristatymas Marijampolėje, Kalvarijoje ir Seinuose kelionių organizatoriams, gidams ir žurnalistams

You are currently viewing Naujo maršruto pristatymas Marijampolėje, Kalvarijoje ir Seinuose kelionių organizatoriams, gidams ir žurnalistams

Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ ir Seinų miestu (PL) vykdo Europos regioninio plėtros fondo INTERREG V-A Lietuva-Lenkija programą, kurios metu didinamas tvarus kultūros paveldo naudojimas turizmui pasienio regione pažymint dviejų šalių istorinę kaimynystę Lietuvos valstybingumo šimtmečio proga. (Projekto Nr. LT-PL-2S-192 „Lietuvos ir Lenkijos pasienio kaimynystės minėjimas Lietuvos valstybingumo šimtmečio proga“).

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ ir Kalvarijos savivaldybė gruodžio 11 dieną organizavonaujojo maršruto dalies pristatymą Marijampolėje ir Kalvarijoje kelionių organizatoriams, gidams ir žurnalistams iš Lietuvos bei Lenkijos. Pažintinio turo metu buvo lankomas Marijampolės kraštotyros muziejus, Vytauto Didžiojo parkas, Šv. Arkangelo Mykolo bazilika, prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus, paminklas „Tautai ir kalbai”, Rygiškių Jono gimnazija, supažindinama su Marijampolės senosiomis kapinėmis, mokytojų seminarijos pastatų kompleksu, Marijampolės kariniu miesteliu, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejumi ir kitais objektais, bei jų istorija.

Pažintinės ekskursijos po Kalvariją metu lankomas paminklas P. Klimui, Nepriklausomybės (Laisvės) paminklas, paminklas Lietuvei Motinai, Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, supažindinama su Kalvarijos pašto stoties pastatų kompleksu ir kitais objektais ir jų istorija.

Toks pat pažintinis maršruto pristatymas vyko ir Seinuose gruodžio 14 dieną, kuriame dalyvavo taip pat kelionių organizatoriai, gidai ir žurnalistai iš Lietuvos ir Lenkijos. Seinuose turo metu buvo lankoma Vyskupų aikštė, Mažesnioji Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilika, Dominikonų Vienuolynas ir paminklas vyskupui Antanui Baranauskui.

Šių abiejų pažintinių turų metu buvo pristatyti lankytini objektai, kuriais keliaujant sujungiamos trys savivaldybės ir stiprinamas turizmas abipus sienos. Į šį bendrą turistinį maršrutą įtraukti kultūros paveldo objektai ir paminklai. Maršrutas bus atvaizduotas virtualiame žemėlapyje, kurį netrukus galėsite rasti pareiškėjų internetiniuose tinklapiuose. Be to, bus išleistas maršruto, einančio per tris savivaldybes, turistinis gidas, apimantis informaciją apie maršruto objektus, lankytinas vietas, nakvynės ir maitinimo paslaugų, pirmosios pagalbos, muziejų, vietos valdžios įstaigas.