Liudas Mažylis kviečia į susitikimą ir Vasario 16-osios Akto signatarų autografų parodos pristatymą Marijampolėje

You are currently viewing Liudas Mažylis kviečia į susitikimą ir Vasario 16-osios Akto signatarų autografų parodos pristatymą Marijampolėje

Lapkričio 18 d., penktadienį, 16.00 val. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje (Vytauto g. 29, Marijampolė) Europos Parlamento (EP) narys prof. Liudas Mažylis gyvai pristatys parodą „Vasario 16-osios Akto Signatarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“.

Prof. L. Mažylis dirbdamas EP taip pat neapleidžia ir istorinės atminties temų. Vasario 16-oji tarp jų užima reikšmingą vietą. „Nuo to, kai 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos diplomatiniame archyve radau 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą lietuvių ir vokiečių kalbomis tapau savotišku Vasario 16-osios ir Lietuvos Tarybos veiklos ambasadoriumi“, – pastebi politikas. Akto atsiradimas Berlyne paskatino toliau gilintis į Signatarų asmenybes, veiklą įvairiais jų gyvenimo laikotarpiais. O pirmieji autografai asmeninėje prof. L. Mažylio kolekcijoje atsirado kur kas anksčiau, dar 2015 m. juos aptikus šeimos archyve.

„Pirmojo pasaulinio karo šimtmečio proga senelių sukauptame dokumentų archyve atlikau reviziją ir atradau keletą signatarų parašų. Nuo to viskas ir prasidėjo. O nuo 2015 metų kolekcionuoju Vasario 16-osios Akto Signatarų autentiškus autografus“, – pasakoja EP narys prof. L. Mažylis.

Parodoje atsiskleidžia mažiau žinomos arba netikėtos detalės apie Signatarų biografijas, asmenybes. Net septyniolikos Nepriklausomybės Akto signatarų pėdsakus prof. L. Mažyliui susekti pavyko, likusių trijų – Donato Malinausko, Jurgio Šaulio ir Jono Vailokaičio – pritrūko, kad visų dvidešimties tuometinės Lietuvos Tarybos narių autentiški autografai būtų surinkti į vieną kolekciją.

Anot jo, šioje parodoje vaizduojami laiškai ir kitokie dokumentai, atskleidžiantys išskirtines asmenybes neeiliniuose vaidmenyse. „Per Signatarų asmenines patirtis galime suprasti ir mūsų modernios valstybės, visuomenės raidą, – teigia prof. L. Mažylis. – Man kiekvienas iš dvidešimt signatarų atrodo išskirtinis, labai nusipelnęs tautai ir valstybei. Bet, eksponuodamas Jų autografus Suvalkijoje, negaliu neatkreipti dėmesio į tuos, kurie kilę iš čia. O tik pradėk vardinti! Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Pranas Dovydaitis, Petras Klimas, Justinas Staugaitis, Jonas Vailokaitis…“

Kartu L. Mažylis pabrėžia, jog dirbant šiandieninių sudėtingų geopolitinių įvykių kontekste istorinė atmintis padeda susivokti apie demokratijos svarbą, vertybes.

„Signatarų autografų paroda yra vienas iš istorinės atminties išsaugojimo būdų. Šiandien, vykstant Rusijos karui prieš Ukrainą, nepriklausomai šaliai kovojant už savo laisvę, demokratiją ir europines vertybes, savo valstybės praeities žinojimas, platesnis suvokimas padeda įveikti ir dabartinius iššūkius, žvelgti į ateitį remiantis esminėmis mūsų tautos vertybėmis“, – istorinės atminties svarbą akcentuoja EP narys prof. L. Mažylis. Jis tikisi, kad pavyks atkurti įvairialypius, galbūt ir primirštus mūsų Signatarų asmenybių bruožus, ryškų tų žmonių indėlį valstybei.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti parodos pristatyme ir susitikime su EP nariu prof. L. Mažyliu lapkričio 18 d., penktadienį, 16 val. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje (Vytauto g. 29, Marijampolė)

Parodą organizuoja Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus.