Marijampolės istorija – naujame leidinyje

You are currently viewing Marijampolės istorija – naujame leidinyje

Kviečiame į naujausio Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus leidinio „Marijampolės istorijos puslapiai“ pristatymą, kuris vyks rugpjūčio 10 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. muziejuje „Bulotų namai“ (P. Vaičaičio g. 16, Marijampolė).

Renginyje dalyvaus knygos autorius – Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas Rimvydas Urbonavičius. Renginį moderuos Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus vyresnysis muziejininkas Tomas Kukauskas.

Autorius, rinkdamas istorinę medžiagą rašomai knygai ne tik Lietuvos, Lenkijos, bet ir kitų šalių archyvuose, aptiko daug naujų iki šiol neskelbtų ar mažai žinomų dokumentų, inventorių, miesto planų, kurie susiję su Marijampolės raida, miesto įkūrėjų grafų Butlerių veikla ir gyvenimu bei kitais mažiau žinomais miesto istoriniais faktais. Tad šis leidinys patiks visiems, kurie domisi mūsų miesto istorija.

APIE AUTORIŲ. R. Urbonavičius kilęs iš Anykščių rajono (1957-05-09 Kavarsko m. Anykščių raj.), 1975 m. baigė Kapsuko antrąją vidurinę mokyklą, 1975–1976 m. dirbo Kapsuko rajono kooperatyvų sąjungoje, vėliau 1978–1982 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo išsilavinimą. 1982–2016 m. dirbo Marijampolės apskrities archyvo direktoriumi. Nuo 2017 m. iki šiol R. Urbonavičius yra Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas. R. Urbonavičius apdovanotas Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medaliu (2017 m.), Archyvaro garbės ženklu (2017 m.).

Autorius yra publikavęs ne vieną mokslinį straipsnį Marijampolės krašto istorijos ir miesto kūrimosi temomis, o savo kruopščiu darbu bei surinktais naujais faktais pakeitė požiūrį į Marijampolės atsiradimo ir raidos istoriją.

Knygos leidybą finansavo Marijampolės savivaldybės administracija. Rėmėjas: Marijampolės Rotary klubas.