Marijampolės dramos teatras

Kultūros renginių vieta

Skambinti 8 343 54330,
bilietų kasos tel. nr. +370 667 01110

Marijampolės dramos teatras įsteigtas 1992 m. sausio 15 d., tačiau profesionalaus teatro istorija prasidėjo žymiai anksčiau. 1942 m. liepos 31 d. tuo metu veikęs mėgėjų teatras „perorganizuojamas profesiniais pagrindais ir pavadinamas Marijampolės miesto dramos teatru“. To meto įsteigtasis teatras turėjo etatinę aktorių trupę, dabartinis neturi, nors pastangų ją turėti buvo. 1942 m., sunkiomis karo sąlygomis, įsteigto teatro veikla tęsėsi vos dvejus metus. Toliau jau prasideda tikrai dramatiška profesionalaus teatro Marijampolėje epopėja: dar net tris kartus buvo įsteigiamas ir po kelerių metų likviduojamas: 1945-1949; 1956-1962; 1988-1992. Ypač skausmingas teatro uždarymas 1962 m., kai čia dirbusių jaunų profesionalių teatralų dėka Marijampolės valstybinis dramos teatras buvo mylimas ir populiarus, prilygo geriausiems Lietuvos teatrams. 1992 m. sausio 15 dieną įsteigiamas Marijampolės miesto municipalinis dramos teatras, kuris veikia iki šiol. Tik 2009 m. pakoreguojamas teatro pavadinimas: „Marijampolės dramos teatras“. 

Marijampolės teatras – vienintelis Lietuvoje teatras, įsteigtas sunkiais II pasaulinio karo metais. Gal dėl to mūsų miesto teatro istorija tokia dramatiška. Ne mažiau svarbu ir teatro žmonių kūrybingumas, žiūrovų meilė savajam miesto teatrui, jau nuo XX a. pradžios marijampoliečių puoselėjama idėja – nuolat veikiantis profesionalus teatras. Anksčiau ar vėliau jis toks ir bus.

Papildomos paslaugos

Vieta ir kontaktai

Facebook'as