Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai

You are currently viewing Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC    paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai

MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
2020 m. liepos 5–12 d.

Viską matuoti Evangelijos mastu

 (Pal. J. Matulaitis)

P R O G R A M A

Liepos 5 d., sekmadienis

PADĖKOS UŽ DIEVO MALONES IR TARNAUJANČIŲJŲ ARTIMO MEILEI DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones. Meldžiamės už Caritas narius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos

15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 6 d., pirmadienis.
MALDOS UŽ LIETUVĄ DIENA

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje 
12.00 val. – šv. Mišios

– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

(Liepos 7–10 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos  6 d.)

Liepos 7 d., antradienis.
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius.

Liepos 8 d., trečiadienis.
BENDRAJAM GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA

Meldžiamės už švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus, socialinius darbuotojus ir savanorius, Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus

Liepos 9 d., ketvirtadienis.
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

Liepos 10 d., penktadienis.
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA

Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, už kenčiančius dėl dabartinės pandemijos, už medikus ir visus, kurie gydo ir slaugo sergančiuosius

Liepos 11 d., šeštadienis.
EUCHARISTIJOS DIENA IR
 IŠKILMIŲ VIGILIJA

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje 
12.00 val. – šv. Mišios

– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – 21.00 val. Švč Sakramento Adoracija Bazilikoje

                     – 15.00 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlis

– 19.00 val. – maldos, šlovinimo ir liudijimų laikas. Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

18.00 val. – šv. Mišios

liepos 12 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA – ŠEIMŲ SEKMADIENIS

Meldžiamės už katalikiškas šeimas, už šeimas, auginančias paauglius, turinčias ligų ir priklausomybių paveiktus narius

 11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje 
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais

– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 Sekmadieniais:

  • Ryto šv. Mišios Bazilikoje: liepos 5 d. – 8.00, 9.30 ir 11.00 val.; liepos 12 d. – 8.00 ir 9.30 val.

Visomis atlaidų dienomis:

  • Vakaro šv. Mišios Bazilikoje 18.00 val.
  • Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkai laukiami nuo 10.00 iki 17.00 val.
  • Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia nuo 10.00 iki 17.00 val.