Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui liturginis minėjimas

You are currently viewing Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui liturginis minėjimas

Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871 – 1927) yra viena ryškiausių katalikiškojo pasaulio asmenybių Lietuvoje, tarptautinį pripažinimą pelnęs žmogus. Gimė ir augo Lūginės kaime, Šunskų valsčiuje, Marijampolės apskrityje, pakrikštytas Marijampolės parapijos bažnyčioje, mokėsi Marijampolės gimnazijoje.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimas glaudžiai susijęs su Marijonų vienuolynu Marijampolėje: po paskutinio „baltojo“ marijono tėvo Vincento Senkaus mirties tapo Marijampolės marijonų generolu. Taip pat įsteigė dvi moterų vienuolijas, vieną jų – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų.

Kaip ir kasmet kviečiame Jus į renginį, Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui liturginį minėjimą ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos VI suvažiavimą.

PROGRAMA:

9.45 Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2)
10.00 Sveikinimo žodžiai
10.15 Konferencija
          Kalbės: kun. Kęstutis Brilius MIC
          Tema: Kaip šiuo metu galima tarnauti Dievui ir Bažnyčiai?
11.30 Šv. Rožinio malda Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje
12.00 Šv. Mišios su Lietuvos vyskupais Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje
13.45 Agapė (Marijampolės dramos teatre)
14.30 Katechezė
          Kalbės: s. Evelina Lavrinovičiūtė MVS
15.00 Rinkimų į PJMD tarybą rezultatų pristatymas
15.15 Meninė programa.
          Atliks: Marijampolės Marijonų gimnazijos moksleiviai
16.00 Siuntimo žodis ir baigiamoji malda