Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus kviečia į konferenciją

You are currently viewing Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus kviečia į konferenciją

Konferencija „XX a. pirmos pusės miestietiško gyvenimo atspindžiai“

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus kviečia į konferenciją „XX a. pirmos pusės miestietiško gyvenimo atspindžiai“. Tai – projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“ renginys, kuris vyks 2022 m. liepos 26 d. Bulotų namuose (P. Vaičaičio g. 16, Marijampolė).

Bulotų namai – unikalus XX a. pradžios medinės miesto architektūros pavyzdys Marijampolėje. Šiuose namuose tarpukariu gyveno vienas žymiausių advokatų Lietuvoje Andrius Bulota su žmona Aleksandra.

Renginio metu bus aptarti projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“ rezultatai. Šio projekto tikslas – auginti turizmo potencialą regione atskleidžiant dviejų pasienio miestų (Marijampolės ir Suvalkų) kultūros paveldą XX a. pirmosios pusės kontekste. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus siekis projekte – advokatų Andriaus ir Aleksandros Bulotų namų įveiklinimas.

Konferencijoje „XX a. pirmos pusės miestietiško gyvenimo atspindžiai“ išsamiau pažvelgsime į laikotarpį, kai gyveno Bulotų šeima. Pranešimuose atsiskleis tarpukario pasiturinčių miestiečių namų aplinkos bruožai, Lietuvių visuomenės modernėjimo tendencijos, maisto kultūra tarpukario miestiečių namuose.

Renginio programa
12.30-13.00 Pasitikimo kava. Registracija

13.00-13.30 Projekto pristatymas

13.30-14.30 Konferencija „XX a. pirmos pusės miestietiško gyvenimo atspindžiai“

Menotyrininkas, architektas dr. Marius Daraškevičius
Kasdienybės atspindžiai pasiturinčių miestiečių namų aplinkoje XX a. pirmoje pusėje: Andriaus ir Aleksandros Bulotų šeimos atvejis

Vytauto Didžiojo universiteto menotyros katedros doc. dr. Lina Preišegalavičienė
Bulotų namų interjeras tarpukario Lietuvos kultūrinio tapatumo kontekste
14.30-15.00 Kavos pertrauka

15.00-16.00 Konferencija (tęsinys)

Istorinės LR Prezidentūros Kaune muziejininkė dr. Ingrida Jakubavičienė
Lietuvių visuomenės modernėjimo tendencijos XX a. pradžioje per Antano ir Sofijos Smetonų šeimos prizmę
Istorinės LR Prezidentūros Kaune muziejininkė, KU Istorijos ir archeologijos krypties doktorantė Justina Minelgaitė-Plentienė
Maisto kultūra Lietuvos miestiečių aplinkoje 1918-1940 m.