Europos Sąjunga finansavo projektą „Jews. United we stand“ pagalprogramą „Europa piliečiams“

You are currently viewing Europos Sąjunga finansavo projektą „Jews. United we stand“ pagalprogramą „Europa piliečiams“

Europos Sąjunga finansavo projektą „Jews. United we stand“ pagal
programą „Europa piliečiams“

Taikoma 2 kryptis 2.2 Miestų tinklų priemonė

2.3. Pilietinės visuomenės projektų priemonė

1 kryptis. Europos atminimas

Pagal šį projektą įgyvendinta 5 renginiai:

1 renginys

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 85 piliečiams. Iš jų 65 gyvena Marijampolėje (Lietuva), 5 – Rygoje (Latvija), 5 – Seinuose (Lenkija), 5 – Paryžiuje (Prancūzija) ir 5 – Berlyne (Vokietija).

Vieta/data: renginys vyko Marijampolėje (Lietuvoje) nuo 2017/10/21  iki  2017/10/23.

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas prisiminti žydų bendruomenes ir jų tragišką likimą. Konferencijoje buvo pristatytas žydų vaidmuo Europos šalyse, jų įtaka kultūrai, ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Diskusija buvo susijusi su žydų situacijos suvokimu nacių ir vėlesniais totalitariniais režimais, kaip šios žinios galėtų būti naudojamos ateičiai, kad būtų pripažinta, jog kai kurios žmonių grupės yra išstumtos ir kaip užkirsti kelią šių grupių atskyrimui.

2 renginys

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 85 piliečiams. Iš jų 5 gyvena Marijampolėje (Lietuva), 65 – Rygoje (Latvija), 5 – Seinuose (Lenkija), 5 – Paryžiuje (Prancūzija) ir 5 – Berlyne (Vokietija).

Vieta/data: renginys vyko Rygoje (Latvijoje) nuo 2018/03/22  iki  2018/03/24

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas aptarti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes supažindinant jaunus žmones su jautriais istoriniais klausimais. Diskusijos padėjo suprasti galimybes mokytis ir mokyti žmogaus teisių, daugialypių metodų, nagrinėjant prieštaringą ir jautrią istoriją, mokymo modelius siekiant bendro supratimo apie neigiamus praeities aspektus. Pristatomi tarptautinių istorikų komandų tyrimai ir bendradarbiavimo pavyzdžiai, prisiminimus analizuojančių mokslininkus darbai ir įvairūs mokymosi įrankiai.

3 renginys

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 85 piliečiams. Iš jų 5 gyvena Marijampolėje (Lietuva), 5 – Rygoje (Latvija), 5 – Seinuose (Lenkija), 5 – Paryžiuje (Prancūzija) ir 65 – Berlyne (Vokietija).

Vieta/data: renginys vyko Berlyne, Potsdame (Vokietijoje) nuo 2018/06/28  iki  2018/06/30

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas aptarti totalitarinių režimų pasekmės. Diskusijos buvo susijusios su totalitarinių režimų priežastimis ir poveikiu, pasekmėmis regiono tautoms, prisiminimais, kuriais mes visi galime dalytis ir išsaugoti būsimoms kartoms, pavyzdžiai ir pilietinio dalyvavimo reikšmė totalitarizmo ir kritinių situacijų sąlygomis tada ir dabar, kaip dabar reiškia, kad reikia kurti prieštaringus pasakojimus politikų diskursams, naudojant baimes, išankstinius nusistatymus ir neapykantą bei kitus propagandos šaltinius.

4 renginys

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 35 piliečiams. Iš jų 15 gyvena Marijampolėje (Lietuva), 5 – Rygoje (Latvija), 5 – Seinuose (Lenkija), 5 – Paryžiuje (Prancūzija) ir 5 – Berlyne (Vokietija).

Vieta/data: renginys vyko Marijampolėje (Lietuvoje) nuo 2018/09/22  iki  2018/09/24

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas pristatyti turizmo maršrutą Marijampolėje (Lietuva), susiejant renginio datą su žydų genocido diena, kuri Lietuvoje paminėta rugsėjo 23 d. Tą dieną į Lietuvą atvyksta daug žydų, taigi jie taip pat buvo įtraukti į pristatymo renginį. Dalyvavo partnerių atstovai, taip pat vietos bendruomenės ir jauni žmonės, buvo dalijamasi prisiminimais, skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas, kultūrų dialogas, renginį vainikavo šventinis koncertas.

5 renginys

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 55 piliečiams. Iš jų 5 gyvena Marijampolėje (Lietuva), 5 – Rygoje (Latvija), 35 – Seinuose (Lenkija), 5 – Paryžiuje (Prancūzija) ir 5 – Berlyne (Vokietija).

Vieta/data: renginys vyko Seinuose (Lenkijoje) nuo 2018/09/25  iki  2018/09/27

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas aptarti socialinio sąmoningumo ir bendruomenės išmoktas pamokas. Diskusijos apie visuomeninę ir socialinę atmintį, į kurias įeina konfliktai, mitai, prisideda prie kaltės, aukų, konfliktų prisiminimuose tarp tautų ir bendruomenių, taip pat prisimindami, kad ES buvo pagrįsta kultūrų ir prisiminimų įvairove, vertybėmis, kurios nepriklauso vienai kultūrai, mes visi esame patriotai, neturime jokios neapykantos visiems, suteikiantys galimybę dalyvauti vietos lygmenyje, dalyvauti kaimynystėje.