Piliakalnių piliakalnis

Gamtos paminklas

Piliakalnių piliakalnis yra Marijampolės savivaldybės teritorijos šiaurės vakarinėje dalyje, į šiaurę nuo Šunskų (Šunskų seniūnija), Rytupio kairiajame krante. Pasiekiamas keliu Marijampolė – Šunskai, už Šunskų pavažiavus link Kazliškių, Sarakuose pasukus į kairę vakarų kryptimi, už 920 m. ties kelio posūkiu į kairę pasukus į dešinę šiaurėn, už 190 m. yra už sodybos.

Įrengtas nedidelėje kalvoje, esančioje aukštumos kyšulyje, įsiterpiančiame į Rytupio slėnį. Bendras jo ilgis rytų – vakarų kryptimi 120 m., didžiausias plotis – 90 m. Šlaitai nuo slėnio pusės statūs, iki 4 m. aukščio. Aikštelė trikampė, pailga šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi, 25 m. ilgio ir 27 m. pločio šiaurės vakarų krašte, kuriame supiltas 30 m. ilgio, 1,5–2 m. aukščio ir iki 12 m. pločio pylimas, o už jo iškastas 8 m. pločio ir 0,5 m. gylio griovys. Piliakalnis apaugęs liepomis.

Į pietus nuo piliakalnio, 0,3 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Šiaurinėje piliakalnio papėdėje per pelkę ėjo 2 kūlgrindos: viena 20×3 m. dydžio, kita, 150 m. į pietus nuo pirmosios – 40×0,6 m. dydžio. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. 1972 m. paskelbtas respublikinės reikšmės archeologijos paminklu, 1997 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro archeologinių vietų sąrašą, 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 612 paskelbtas kultūros paminklu, 2005 m. balandžio 29 d. pripažintas valstybės saugomu paminklu.Paminklo teritorijos plotas 0,30 ha.