Buvusios Mokytojų seminarijos pastatų kompleksas

Architektūros vertybės

Pirmojo atgimimo laikus mena 7 buvusios Mokytojų seminarijos pastatų kompleksas Vytauto gatvėje. Seminarija įkurta 1919 m. buvusiame carinės kariuomenės karininkų klubo pastate; tai viena iš dviejų pirmųjų mokytojus rengusių įstaigų nepriklausomoje Lietuvoje.

1936 m. nusprendus mokytojus rengti Klaipėdoje, Marijampolės mokytojų seminarija buvo uždaryta, o jos pastatuose dar 1934 m. įsikūrė – Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė mergaičių gimnazija.

„1938 m. vėl išaugus mokytojų poreikiui, Marijampolės mokytojų seminarija buvo atkurta ir veikė iki pat pirmosios sovietinės okupacijos. Jai nuo 1938 m. vadovavo pirmasis mokytojų seminarijos direktorius Antanas Pranas Daniliauskas, o nuo 1939 m. Juozas Mičiulis (1900 – 2003).

1940 m. Sovietų sąjungai okupavus nepriklausomą Lietuvos Respubliką, Marijampolės mokytojų seminarija buvo uždaryta. Antrojo pasaulinio karo metu Raudonosios armijos kariai nuniokojo seminarijos biblioteką ir turtą, o Nacistinės Vokietijos oro pajėgos smarkiai apgadino mokytojų seminarijos parką. Antrojo pasaulinio karo metu seminarijoje veikė karo ligoninė, o antrosios sovietinės okupacijos metu – okupantų valdžia pagrindinėje parko teritorijoje įkūrė sovietų sąjungos vidaus ir reguliarios kariuomenės karininkų, aukštų politinių Marijampolės veikėjų memorialines kapines. kuriose laidojami tiek Antrojo pasaulinio karo metu, tiek partizaniniame kare žuvusieji sovietų okupantų palaikai.

Po karo seminarijos vietoje buvo įkurta aukštesnioji pedagoginė mokykla (1953 – 1990). Šios įstaigos pedagogai tiesiogiai susiję su Lietuva pertvarkos ir Atgimimo sąjūdžiu. 1988 m. Vilniuje įsikūrus iniciatyvinei Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupei, panaši grupė tų pačių metų birželio 6 d. susidarė ir mokykloje. Šios grupės nariai kartu su Marijampolės Maisto pramonės automatų gamyklos darbuotojais 1988 m. liepos 13 d. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione suorganizavo pirmąjį mitingą už nepriklausomą Lietuvą. Vėliau, sudarius Marijampolės miesto Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinę grupę, jos nariais tapo šie pedagoginės mokyklos dėstytojai – V. Bandzaitis, J. Gustaitis, L. Šepkus, V. Viliūnas, (vėliau prisijungė – O. Dulinskienė, A. Kličienė).

1990 m. Kovo 11 d. atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę imtasi reformuoti švietimo įstaigas, daug pasikeitimų Marijampolės pedagoginėje mokykloje įvyksta dar pirmaisiais nepriklausomybės metais. 1991 m. oficialiai įteisinta Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla. 2001 m. ši įstaiga reorganizuota į naujai įsteigtos Marijampolės kolegijos fakultetą. Nuo 2016 m. Marijampolės mokytojų seminarijos patalpose veikia Marijampolės meno mokykla.“