Buvusios Mokytojų seminarijos pastatų kompleksas

Architektūros vertybės

Pirmojo atgimimo laikus mena 7 buvusios Mokytojų seminarijos pastatų kompleksas Vytauto gatvėje. Seminarija įkurta 1919 m. buvusiame carinės kariuomenės karininkų klubo pastate; tai viena iš dviejų pirmųjų mokytojus rengusių įstaigų nepriklausomoje Lietuvoje. Istorinę vertę turinčiuose pastatuose iki 2014 metų veikė Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas.