Sieksime auginti turizmo potencialą regione

You are currently viewing Sieksime auginti turizmo potencialą regione

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus su Marijampolės savivaldybe ir Suvalkų regiono muziejumi pateikė projektinę paraišką Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai, kurios tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos ir Lenkijos pasienyje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms. 

Pagrindinis projekto tikslas – auginti turizmo potencialą regione atskleidžiant dviejų pasienio miestų kultūros paveldą 20 a. pirmosios pusės kontekste. Parneriai sieks bendradarbiaudami sukurti turistinį maršrutą, kuriame per dailę ir literatūrą bei kitas meno formas bus bandoma atskleisti bendrą pasienio regiono istoriją. Tiek Lietuvos, tiek Lenkijos gyventojai turės galimybę edukacijų ir parodų metu pažinti asmenybes, gyvenusias vienu istorijos etapu. 

Partneriai sukurs virtualius turus po projekto metu pristatomas parodas, taip siekiant išvengti COVID-19 metu galinčių kilti grėsmių. Šie turai bus viešinami partnerių internetinėse svetainėse, taip pat esant poreikiui projekto metų vykstantys renginiai bus transliuojami internete ir prieinami visiems besidomintiems. Taip pat bus sukurta nuolatinė muziejaus ekspozicija su interaktyviu turiniu lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis, pritaikant kultūros paveldo objektą turizmo reikmėms. Laikina meno darbų paroda bus eksponuojama Suvalkuose, Užutrakyje, Vilniuje, bei Marijampolėje, bus išleistas parodos katalogas, surengtos 2 edukacinės programos lietuvių ir lenkų kalbomis apie kultūrinius tarpukario šeimų įpročius. 

Prie bendro maršruto sukūrimo ir jo pristatymo veiklų prisidės ir Všį Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“. 

#Marijampolė #SusitikimeČia