Kunigo Juozo Zdebskio tėviškė (1929 –1986)

Tėviškė

Juozas Zdebskis – kunigas, vienas žymiausių XX amžiaus pokario disidentų ir kovotojų už tikinčiųjų teises. 1952 metais išventintas kunigu. 1964 metais 1 metams įkalintas Lukiškėse. 1969 metais valdžios iniciatyva laikinai buvo atimtas kunigo pažymėjimas (tuomet su S. Tamkevičiumi įsidarbino melioratoriumi Prienuose). 1978 metais įsteigė TTGKK. Buvo persekiojamas KGB, 1980 metais patyrė cheminį nudeginimą. Spėjama, kad žuvo autoavarijoje kaip KGB auka. Palaidotas Rudaminos bažnyčios šventoriuje.

Gimtinėje, Naujienos kaime, 1999 metais pastatytas koplytstulpis kunigo J. Zdebskio atminimui.