Kunigo Juozo Montvilos tėviškė

Juozapas Montvila (1885 m. sausio 3 d. Gudinė, Marijampolės apskritis – 1912 m. balandžio 15 d. Atlanto vandenynas) – kunigas, spaudos darbuotojas, savo sielovados pareigą skęstančiame laive „Titanikas“ atlikęs iki pat mirties.

 

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. 1908 m. įšventintas kunigu ir paskirtas į Augustavo dekanato Lipsko parapiją. Už slaptą dvasinį patarnavimą unitams caro valdžios nubaustas: jam atimta teisė užimti kokias nors pareigas pastoracijoje. Redagavo Seinuose leidžiamą žurnalą „Šaltinis“, rašė pamokslus į kunigams skirtą leidinį „Vadovas“, piešė iliustracijas kai kuriems Vilniaus laikraščiams ir knygoms.

 

Negalėdamas Lietuvoje eiti kunigo pareigų išvyko į Angliją. Manoma, kad vyko į JAV darbuotis Atolo parapijoje. Per Atlantą išplaukė laivu „Titanikas“, kuris, susidūręs su ledkalniu, nuskendo. Skęstančiame laive Užleido savo vietą kitiems, klausė išpažinčių, guodė ir ramino keleivius iki pat žūties.

 

Nendriniškiuose, Montvilų sodybos vietoje 2012 metų rugsėjo mėnesį atidengtas paminklinis akmuo.

Vieta ir kontaktai

  • Nendriniškių kaimas, Marijampolės r.