J. Basanavičiaus aikštė ir paminklas „Tautai ir kalbai“

J.Basanavičiaus aikštė ir paminklas „Tautai ir kalbai“ (skulptorius Kęstutis Balčiūnas). Marijampolės širdis, miestiečių susibūrimo vieta, slepianti praeities istoriją. Vienintelis toks Lietuvoje paminklas, atspindinti lietuvių tautos laisvės siekius ir kovą dėl kalbos išlikimo.

Jeigu pažvelgtume į senuosius laikus, kuomet ši aikštė buvo pavadinta Turgaus, vėliau Piliečių ir tik vėliau Jono Basanavičiaus vardu pavadintą aikštę – čia geležies ir metalo dirbiniais prekiavo Jakobas Aizikovičius, Berelis Blasbergas ir Šmerelis Rutenbergas, bakalėja vertėsi Zacharas Achronas ir Faivelis Kotleris, batais prekiavo Chackelis Kalenickis, manufaktūra – Joselis Abelsonas, odos dirbiniais – Judelis Segalis, plytomis – Pesė Eichebergienė, ašutų plunksnų – Chaimas Londonas. Toje pačioje aikštėje buvo Samuelio Finkelšteino restoranas, Chajos Garbarskaitės valgykla, Geršono Ribickio kavinė ir visur, kur bepasisuktum virė prekyba. Marijampolė atgydavo trečiadieniais ir penktadieniais – turgaus dienomis, o aprimdavo šeštadienį, Šabo dieną.

Vieta ir kontaktai

  • J. Basanavičiaus a. Marijampolė