Atminimo ženklas partizanui Jonui Lapatai-Giedriui

Paminklai ir skulptūros

Sūduvos krašto žinomas partizanas Jonas Lapata gimė 1922 m. Padovinio k. (Liudvinavo sen., Marijampolės r.) darbščioje ir didelėje (šešios dukros ir du sūnus) ūkininkų Onos ir Jono Lapatų šeimoje. Čia baigė vietos pradžios mokyklą. 1940 m. įvedus i Lietuvą Sovietų Sąjungos okupacinę kariuomenę, Jonas Lapata, būdamas 18 m. iš karto įsijungė į ginkluotą pasipriešinimo kovą prieš atėjūnus. Grįžus 1944 m. okupacinei kariuomenei, Jonas Lapata tapo Tauro partizanų apygardos Geležinio Vilko rinktinės nariu slapyvardžiu Giedris, dalyvavo įvairiose kovinėse operacijose. Saugumui dar buvo žinomas Egle (Agli) slapyvardžiu.

1948 metais Geležinio Vilko vyrai vasario 16-osios proga nutarė iškelti Lietuvos trispalvę ant Marijampolės cukraus fabriko kamino. Ši darbą atlikti pats pasisiūlė Giedris, partizanaujantis nuo pat okupacijos pradžios ir gerai pažįstantis vietovę. Praėjus kelioms valandoms aukštai virš cukraus fabriko suplevėsavo trispalvė. Tačiau, dar nespėjus nusileisti nuo kamino, pasigirdo šūvis. Sukaupęs visas jėgas partizanas pasiekė žemę ir sunkiai sužeistas, tikėdamasis atitrūkti nuo persekiotojų, pasileido bėgti. Stribai kruvinais sniego pėdsakais sekė paskui partizaną, apsupo Narto kaimo ūkininko Jono Ulecko sodybą, kurioje pasislėpė sužeistasis Giedris. Po trumpo susišaudymo sprogo granata… Taip pats susisprogdino, nepasidavė ir mirė partizanas Jonas Lapata-Giedris.

Tą vasario 16-osios rytą marijampoliečiai ir aplinkiniai kaimo gyventojai vėl matė trispalvę.

Visa Jono Lapatos-Giedrio pasipriešinimo kova yra įvertinta: LGGRTC centro sprendimu 2005 metais sausio 19 dieną jam pripažintas Kario savanorio teisinis statusas (po mirties); 2010 m. gegužės 3d. Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaite pasirašė dekretą dėl Jono Lapatos-Giedrio apdovanojimo Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties); Krašto Apsaugos Ministro 2020 11 10 įsakymu jis apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (po mirties).

Kadangi partizano palaikai išniekinti ir nežinia kur užkasti, Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo centro dėka jo žūties vietoje 2021 05 13 pastatė Atminimo ženklą.