pjm-muziejus_logo

Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus

Muziejus

Skambinti +370 685 72 702

Muziejus įsikūręs Marijampolės marijonų vienuolyno patalpose. Veiklą pradėjo 2011 m. liepos 1 dieną.

Muziejaus ekspoziciją sudaro keturios dalys. Pagrindinė ekspozicijos tema – „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis“. Joje pristatomas Palaimintojo gyvenimo kelias, atlikti darbai, būnant kunigu, vienuoliu, profesoriumi, vyskupu, diplomatu ir visuomenės socialiniu veikėju. Eksponuojami jo asmeniniai daiktai, raštai, dokumentai, nuotraukos. Pasakojama apie Jurgio Matulaičio gilų dvasinį gyvenimą, atskleidžiama tarnystė žmonėms ir Bažnyčiai.

Vienuolyno galerijoje įrengta ekspozicija „Baltieji marijonai“ supažindina su Marijampolės miesto ir Marijonų vienuolyno pradžia. Ekspozicijoje pristatomi autentiški liturginiai reikmenys, kuriuos vienuolynui padovanojo jo fundatorė grafienė Pranciška Ščiukaitė- Butlerienė. Eksponuojami originalūs XVIII a. tapyti miesto įkūrėjos ir marijonų vienuolijos pradininko šv. Stanislovo Papčinskio portretai. Taip pat senosios knygos iš garsiosios Marijonų vienuolyno bibliotekos.

Ekspozicija „Vargdienių seserų vienuolijos šimtmetis“ pasakoja apie palaimintojo Jurgio Matulaičio įkurtos moterų vienuolijos istoriją, plėtrą, nuveiktus darbus tarpukario Lietuvoje, okupuotoje ir dabartinėje Lietuvoje bei Šiaurės Amerikoje. 

Ekspozicija „Spaudos tarnystė“ skirta tarpukario Lietuvoje garsėjusiai Vargdienių seserų vienuolijos spaustuvei „Šešupė“ ir sovietinės okupacijos laikotarpiu leistai pogrindinei spaudai.

Rengiamos ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai, pritaikyti lankytojų amžiaus grupėms ir poreikiams. 

Muziejaus darbo laikas : Antradieniais – šeštadieniais 9.00–16.00 val. Nedirba sekmadieniais, pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis.

Paslaugos muziejuje

Vieta ir kontaktai