Exlibris Genutės Eidrigevičiūtės

Menas

Kompozicija sukurta 1976 metais kaip grafikos darbelis, Marijampolėje išaugęs į didelį sieninės tapybos paveikslą. Kompozicijos centre palinkusi moters figūra kala kuolą, tarytum pririšdama karvę prie savęs, simboliškai parodoma jos ryšys su žeme, su kaimu. S. Eidrigevičiaus vaikystė prabėgo būtent Lepšių kaime prie Panevėžio, horizonte matosi sodyba, kuri aprašyta menininko poemoje – „Giedanti gaidžio galva“.

Metams bėgant šis Ex-libris buvo rodomas įvairiose pasaulio šalyse, atspausdintas kataloguose ir knygose. Dabar šis Marijampolės tapybiškas Ex-libris ko gero didžiausias Ex-libris pasaulyje.