Evangelikų liuteronų bažnyčia ir mokykla (pastatyti XIX amžiaus pirmoje pusėje)

Legendos ir padavimai

Kadangi Marijampolės evangelikų liuteronų parapija buvo nedidelė, todėl trūko pinigų jos išlaikymui. 1824 metais bažnyčios taryba nusprendė kreiptis į  carą Aleksandrą I ir prašyti valstybės pagalbos kunigo ir parapijos išlaikymui. Apie to prašymo įteikimą pasakojama tokia istorija. Caras keliavęs per dabartinės Marijampolės neapgyventus plotus. Tad, kad atkreiptų caro dėmesį, bažnyčios tarybos narys Trapas pasibalnojęs arklį ir jojęs. Staiga jis ir arklys įkritę į rūsį, kurių ten buvę gausu. Caras iš tiesų į tai atkreipė dėmesį ir, priėmęs jau supurvintą prašymą, pareiškė, kad jis tikrai būsiąs patenkintas. Caras davė vienkartinę pašalpą – 10.000 lenkiškų zlotų ir kas metai – po 1.300 zlotų.