Šunskų kapinaitės

Architektūros vertybės

Tomo Ferdinando Žilinsko kapas yra Šunskų kapinaitėse. Lietuvos mokytojų tėvu vadintas pedagogas, kultūros veikėjas, varpininkas, draudžiamos lietuvių spaudos platintojas, kartu su kitais pedagogais per 37 metus parengė apie 700 mokinių. Anot J. Jablonskio, T. Žilinskas buvo ,,Didis Lietuvos mokytojų patriarchas, auklėtojas, mokėjęs sunkiausiomis aplinkybėmis dirbti savo krašte”. Gimė 1840 metais, Domeikų kaime, Šunskų valščiuje. Mirė 1925 metais.