Kvietiškio dvaro sodyba

Architektūros vertybės

Istorikų tvirtinimu, Kvietiškio dvarą 1717 metais pastatė Prienų seniūnas grafas Markas Antonijus Butleris ir jo žmona Pranciška. Jį sudarė mediniai dvaro rūmai, 3 klojimai, 2 klėtys, 3 tvartai, bravoras, grūdų magazinas, vežiminė ir kiti statiniai. Tuo metu dvarus statydavo iš pigiausios žaliavos – medienos, todėl pirmieji dvaro pastatai iki šių dienų neišliko. 1738 metais Prienų seniūnijos inventoriuje pirmą kartą paminėtas Kvietiškio dvaro pavadinimas. Remiantis 1782 metų dvaro inventorizacija, galima susidaryti tuomečio dvaro vaizdą: jam priklausė 20 tūkstančių hektarų žemės, 35 kaimai ir 7 kaimai, susiję su miško apdirbimo verslu. 1926 metais vykdant žemės reformą, Kvietiškio dvarui liko tik didžiulė sodyba ir 65 hektarų žemės. Tais pačiais metais buvo įkurta žemesnioji žemės ūkio mokykla. Po Antrojo pasaulinio karo 45 metus veikė žemės ūkio technikumas. Nuo 2001 metų rugpjūčio 31 dienos čia gyvuoja aukštoji mokykla – Marijampolės kolegija. Istorinę, architektūrinę ir kultūrinę reikšmę turi išlikę mediniai dvaro rūmai, pieninė, sandėlis su rūsiu, kluonas, prižiūrėtojo ir kumečių gyvenamieji namai.