Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia, buvusi Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvė

Ši šventovė susijusi su Augustavo arba Marijampolės Dievo Motinos stebuklu. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui po pirmųjų pergalių svaigulio rusų kariuomenę iš Rytų Prūsijos vokiečiai nustūmė atgal ir Augustavo miškuose caro kariuomenė pakliuvo į apsuptį. 1914 m. rugsėjo 1 – ąją (pagal senąjį kalendorių) apie 11 valandą vakaro kirasyrų būrio kareiviai išgirdę netoliese priešų judėjimą, puolė ant kelių ir pradėjo melstis. Po kiek laiko kirasyrai išvydo danguje ryškią žvaigždę, kuri virto mažų žvaigždučių spiečiumi iš kurio pasirodė Dievo Motina su kūdikiu ant rankų. Ji ranka parodė kryptį į vakarus. Šis vaizdas danguje išbuvo pusvalandį, tada atitokę kariai sėkmingai pasitraukė iš apsupties. Šį stebuklą matė ir netoliese įsikūręs Dono kazokų būrys. Po rugsėjo pirmosios vokiečių puolimas visame fronte nuslopo…

Šventasis Rusijos sinodas išnagrinėjęs šį įvykį 1916 m.  jį pripažino stebuklu.

 

Nors mūsų miestas vienas iš jauniausių Lietuvoje, tačiau čia įsikūrę linksmi, kūrybingi ir taupūs suvalkiečiai puoselėja savo istorinę atmintį. Mena padavimus, legendas siekiančias žilą praeitį ir ne mažiau įdomią dabartį. Atvykite pas mus ir dar ne tai išgirsite bei pamatysite. Svarbiausia, kad už dyką !

Vytauto g. 31, Marijampolė