Kvietiškio dvaras-palivarkas

Jį sudarė mediniai dvaro rūmai, 3 klojimai, 2 klėtys, 3 tvartai, bravoras, grūdų magazinas, vežiminė, vandens ir vėjo malūnai, plytinė. 1738 m. Prienų inventorizacijos akte išvardinta, kiek ir kas dvaro laukuose buvo sėjama.

2017-ieji metai yra jubiliejiniai, 300-ieji,  Kvietiškio dvarui, kurį (kaip ir visą seniūniją) po grafų Butlerių su pertraukomis valdė didikų Sapiegų giminė. Po 1863 sukilimo caras dvarą padovanojo grafui Fiodorui Rembertui  fon Bergui (apie 1864 – 1874 m.). Ši vokiečių kilmės giminė valdė dvarą iki jo išparceliavimo 1924 m.

Su šia vietove siejama daug istorinių įvykių bei asmenybių. Tai minėti dvaro valdytojai grafai,  kai kurių istorikų teigimu 1807 m. dvare lankėsi Napoleono maršalas M. Nėjus. Pietvakariniuose Kvietiškio laukuose vyko stambiausias Suvalkijoje 1831 m. sukilimo mūšis, nuo 1909 m. dvare veikė „Žiburio“ draugijos įkurta pradinė mokykla. Įvairiu laikotarpiu lankėsi pedagogai P. Arminas-Trupinėlis ir Petras Kriaučiūnas. 1919 m. Kvietiškyje žemės ūkio mokyklą  įsteigė agronomas Jonas Kriščiūnas. Būsimasis mokslininkas Domas Aleksandravičius (1898 – 1958) į Kvietiškį atvyko 1926 m. ir čia įsteigė žemesniąją žemės ūkio mokyklą.

Dabar šioje istorinėje vietoje įsikūrusi Marijampolės kolegija, turinti 2 fakultetus: Edukologijos ir socialinio darbo (buvusi Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla) bei Verslo ir technologijų (buvusi Marijampolės aukštesnioji žemės ūkio mokykla). Kolegijoje  studentai mokosi 15-oje studijų programų.

P. Armino g. 92, Marijampolė.

direkcija@mkolegija.lt vida.mickuviene@mkolegija.lt​