Seniausios miesto kapinės

Kai  didikai Butleriai, padedami vienuolių marijonų, pradėjo kurti naują miestelį Marijampolę, suprato, kad jame turi būti ir kapinės. 1758 m. didikų duotoje privilegijoje pasakyta, kad marijonai turi įkurti kapines teritorijoje, tarp Šešupės ir daržų. Tai buvo vieta, esanti ir netoli nuo bažnyčios (apie 300 metrų) ir drauge už miestelio ribų. Kapinės buvo arti Ražančkelio, kuris jungė Butlerių valdomą Kvietiškio dvarą ir Marijampolės bažnyčią. Šios kapinės pavaizduotos ir XIX a. pradžioje prūsų sudarytuose žemėlapiuose. Kapinėse atgulė apie šimtas 1831 m. sukilime kritusių vyrų.   Kadangi žemės sklypas buvo mažas ir beveik nebuvo neužlaidotos vietos, 1850 m. kapines uždarė.  Spaudos draudimo metais naktimis čia lankydavosi knygnešiai. 1905 m. gegužės 28 d.  šios teritorijos šiaurės rytiniame kampe (dabar Alyvų gatvės šiaurinėje pusėje) dideliame mediniame kluone buvo suvaidintas pirmasis Sūduvoje viešas lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo susirūpinta kapinių likimu ir jas įtraukė į valstybės saugotinų paveldo paminklų sąrašą. 2014 m. spalio 9 d. kapinių centre atidengtas skulptoriaus Juliaus Narušio sukurtas paminklas.

A. Civinsko g./ Alyvų g., Marijampolė.