Marijonų vienuolynas

1750 m. Prienų seniūno žmonos grafienės Pranciškos Ščiukaitės- Butlerienės kvietimu į besikuriantį Starapolės miestelį atvyko pirmasis vienuolis marijonas čekas Adalbertas Vaitiekus Strachas. Grafienės priskirtame marijonams žemės sklype ir jos lėšomis pradėtas statyti medinis vienuolyno pastatas bei bažnyčia. Prie vienuolyno besikuriantis miestelis gavo Marijampolės vardą. 1791 m. buvo pastatytas didelis keturkampis vienuolyno pastatas. Po 1831 ir ypač 1863 metų sukilimų dalis vienuolių ištremta į Sibirą, dalis emigravo. 1904 m. vienuolynas buvo uždarytas. Marijampolės vienuolynas šeimininkams sugrįžo 1917 m. Pradėti tvarkyti per karą nukentėję pastatai, o vienuolynas veikiai vėl tapo stambiausiu, veikliausiu marijonų centru. Jis labai išaugo per 20 Lietuvos Nepriklausomybės metų. Buvo žymiai padidintas vienuolyno pastatas ir suremontuota bažnyčia. Okupavus Lietuvą 1948 m. vienuoliai buvo prievarta išregistruoti iš miesto be teisės čia gyventi, o vienuolyne bei gimnazijoje įsikūrė raudonarmiečiai. Jie nuniokojo pastatus, kurie tik 6-7 dešimtmečiais buvo atiduoti mokymo įstaigoms. 1991 m. vienuoliams grąžinti vienuolyno, buvusios spaustuvės bei gimnazijos pastatai, palaipsniui pradėti remontuoti.

Vienuolyne yra 2 vertingi paveikslai, šiuo metu saugomi, kaip kultūros vertybės: XVIII a. vid. P. Nemirovskio tapytas Pranciškos Ščiukaitės-Butlerienės portretas, taip pat XVIII a. II p.  nežinomo autoriaus marijonų ordino įkūrėjo Palaimintojo Stanislovo Papčinskio portretas.

Šiame vienuolyne ir dabar gyvena tėvai ir broliai Marijonai, o trečiame aukšte bei galerijoje 2011 m. duris atvėrė Pal. Jurgio Matulaičio muziejus.

Bendoriaus g. 3, Marijampolė.

+370 343 50938