„Sietyno draugija“

Šalia prezidento muziejaus esantis raudonų plytų namas P. Armino ir Bažnyčios gatvių sankirtoje primena apie vieną garsiausių draugijų, kurios byla buvo plačiai aprašyta ir sukėlė didelį susidomėjimą ir pasipiktinimą. Tai „Sietyno“ draugija, kuri veikė 1894 – 1897 m. Draugija atliko neįkainojama švietėjišką darbą, ugdė tautos patriotizmą. Jos nariai platino draudžiamą lietuvišką spaudą („Varpą“, „Ūkininką“, „Vienybę lietuvninkų“), rinko tautosaką, turėjo savo knygnešių, įsteigė pirmą lietuvišką plataus urmo parduotuvę, organizavo slaptas lietuviškas mokyklas.